VIAC làm việc với Liên đoàn Luật sư Hoa Kỳ
Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ phận giải quyết tranh chấp của Liên đoàn Luật sư Hoa Kỳ (ABA)
 
Tại buổi làm việc, hai Bên đã trao đổi về pháp luật và thực tiễn trọng tài Việt Nam và Hoa Kỳ. ABA đánh giá cao uy tín của VIAC thông qua hoạt động giải quyết tranh chấp nói riêng cũng như các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp nói chung. Lãnh đạo VIAC và ABA thống nhất tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác và hỗ trợ về chuyên môn trong hoạt động trọng tài thương mại và hòa giải thương mại.